Zoo-sanitær analyse og råd om kontroll av smittsomme sykdommer og parasitter

Velutviklet fiskehelseadministrasjon krever evnen til holistisk analyse og målrettet risikoreduksjon for å hindre og kontrollere infeksjoner av fiskebestanden. Fysiske og operative biosikkerhetstiltak, vaksinering, velinformert bruk av kjemiske terapeutiske midler og desinfeksjonsmidler; og bruk av helsefremmende funksjonsmateriell er potensielle verktøy for forbedring. Aquamedic abonnerer på vitenskapelig forsvarlige prinsipper for lagerhelse og har veterinærbiomedisinsk kompetanse og erfaring for å støtte oppdrettsvirksomhet i analyse, overvåkning og styring av fiskes helse. Vi gir råd om strategiutvikling og tiltak som er utformet for å redusere risikoen for smittsomme sykdommer og for å håndtere utbrudd av sykdommer i akvakulturanlegg.