Zoo-sanitær analyse og råd om kontroll av smittsomme sykdommer og parasitter

Godt fiskehelsearbeid krever evne til helhetlig analyse og målrettet risikoreduksjon for å hindre og/eller kontrollere infeksjoner og sykdomssmitte. Fysiske og driftsmessige biosikkerhetstiltak, vaksinering, gjennomtenkt bruk av kjemoterapeutiske legemidler og desinfeksjon samt  bruk av funksjonelle fôr er potensielle verktøy for å sikre god Fiskehelse. Aquamedic kjenner populasjonsmedisinske prinsipper og har kompetanse og erfaring for å støtte oppdrettsselskaper i analyse, overvåkning og styring av fiskeshelsearbeidet. Vi gir råd om strategier og tiltak som kan redusere risikoen for smittsomme sykdommer og for å håndtere utbrudd av sykdommer i akvakulturanlegg.