Velferdsvurdering av akvakulturutstyr og -metoder

Fiskens velferdssituasjon har en direkte innvirkning på produktivitet, helse og produktkvalitet og er  viktig for oppfatningen av oppdrett blant forbrukere og andre interessenter. Fiskevelferd betyr at fisken skal behandles humans gjennom hele sin levetid fra klekking til slakting, og at måten den oppdrettes og håndteres på skal gi minst mulig stress, smerte eller lidelse.  Aquamedic tilbyr sakkyndig vurdering av velferdsaspektene ved nytt og eksisterende akvakulturutstyr og kan gi råd om hvordan man kan sikre fiskevelferden under håndterings- og driftsoperasjoner.