Velferdsvurderinger av akvakulturutstyr og metoder

Velferd av oppdrettslag har en direkte innvirkning på produktivitet, helse, produktkvalitet, som oppfatning av oppdrett blant forbrukere og andre interessenter. Fiskvelferd betyr menneskelig behandling av fisken gjennom hele levetiden fra egg til matmarkedet, og minimerer stress og / eller smerte ved bruk av beroligende midler eller bedøvelsesmidler når det er nødvendig. Aquamedic tilbyr sakkyndig velferdsvurdering av nytt og eksisterende akvakulturutstyr og rådgivere om tiltak for å sikre velferdsevennlig forvaltning og inngrepspraksis innen akvakultur.