Overvåking av fiskens tarmhelse i forsøk og i felt

Tarmen fordøyer fôret og tar opp næringsstoffene og representerer en barriere for ioner, kroppsfremmede stoffer og mikroorganismer. En sunn tarm er nøkkelen i optimalisering av fôrutnyttelse, maksimering av vekst.  Forstyrrelser av tarmfunksjon er uheldig for fisken og dyrt for oppdretteren. Aquamedic tilbyr en spesialisert overvåkning av tarmhelsa, hvor vi bruker mikroskopiske vevsundersøkelser hvis man skal sammenlikne ulike fôr (benchmarking) eller ved mistanke. For bedrifter og forskergrupper tilbyr vi å evaluere virkningen av ulike fôrresepter, nye fôringredienser, antatt bioaktive eller helsefremmende fôrkomponenter på tarmen og tarmslimhinna.