Støtte for registrering av fiskevaksiner, terapeutiske legemidler og desinfeksjonsmidler

Aquamedic har erfaring med å vurdere og framskaffe den vitenskapelig dokumentasjon av effekt og sikkerhet som trengs for å få markedsføringstillatelse for fiskevaksiner og -terapeutika. Registrering av veterinære legemidler må skje i tråd med retningslinjene fra nasjonale og europeiske legemiddelmyndigheter, og krever spesiell kompetanse. Aquamedic kan bistå med tolkning av retningslinjer og veiledninger; vurdere hvilke metoder som er nødvendig, gi råd om design og gjennomføring av dokumentasjonsstudier.  Vi kan også samle og analysere data fra slike studier samt utarbeide og sende inn nødvendige saksdokumenter til Legemiddelverket.