Kliniske forsøk med fiskevaksiner

Kliniske forsøk er avgjørende for å kunne vurdere og dokumentere hvor godt effektive  legemidler og andre tiltak virker i det virkelige liv. Like grupper av fisk holdes i samme miljø  for å kunne sammenliknes med hensyn på effekt og sikkerhet av behandlingen. Aquamedic tilbyr å designe og gjennomføre kliniske studier med fiskevaksiner, -terapeutika, helsefôr, andre intervensjonsmetoder eller akvakulturutstyr.