Dr. Paul J. Midtlyng

Grunder & CEO

Paul er veterinær ved utdanning og har jobbet i forebygging og kontroll av fiskesykdommer siden 1985.

Etter å ha vært involvert i utvikling og implementering av dyrepleie og helseforvaltning av norsk laksoppdrett, har Paul utført klinisk forskning for å identifisere og dokumentere effektive og sikre furunkulosevaksiner for atlantisk laks; formuleringer som raskt ble utbredt og rutinemessig bruk i både norsk og internasjonal lakseoppdrett. Han har også vært involvert i forskning om sykdomsresistensavl i laksefiskarter og utvikling av nye in vivo infeksjonsmodeller for nye fiskesykdommer.

Gjennom hans aktiviteter for å støtte sykdomsbekjempelse har han fått stor erfaring og kunnskap i reguleringskravene til fiskemedisiner (både vaksiner og legemidler) i Norge og i Europa. Selv om han er kjent med et bredt spekter av emner, er Pauls spesifikke fagfaglig kompetanse i anvendt fiskehelse, særlig eksperimentelle og feltforsøk med vaksiner og medisiner.

Foruten utviklingen av Aquamedic AS beholder Paul en deltid akademisk tilknytning til Veterinærmedisinskolen, Norsk Universitet for livsvitenskap, hvor han for tiden leder et dyrevelferdsmotiv prosjekt om bruk av antistoffmålinger for å erstatte utfordringsforsøk for batchfrigivelse av multivalente fiskevacciner.