Dr. Paul J. Midtlyng

Grunnlegger og daglig leder

Paul er veterinær av utdanning og har jobbet med forebygging og kontroll av fiskesykdommer siden 1985.

Etter å ha vært sentral i utvikling og gjennomføring  av helseforvaltningen av norsk laksoppdrett har Paul utført klinisk forskning for å identifisere og dokumentere effektive og sikre furunkulosevaksiner for atlantisk laks; formuleringer som raskt ble utbredt og rutinemessig bruk i både norsk og internasjonal lakseoppdrett. Han har også drevet forskning om avl for økt sykdomsresistens hos laksefisk og utvikling av infeksjonsmodeller for nye fiskesykdommer.

Gjennom hans aktiviteter innen sykdomsbekjempelse har han fått betydelig erfaring og kunnskap regulatoriske krav til legemidler for fiske (både vaksiner og terapeutika) i Norge og i Europa. Selv om han er kjent med et bredt spekter av emner, er Pauls spesifikke fagfaglig kompetanse i anvendt fiskehelse, særlig eksperimentelle og feltforsøk med vaksiner og vaksinøasjonsstrategier.

Ved siden av å lede Aquamedic AS har Paul en akademisk tilknytning til Veterinærhøgskolen, NMBU på deltid.  Aktuelle forskningsprosjekter er blant annet et prosjekt om bruk av antistoffmålinger for å erstatte smitteforsøk i batchkontrollen av multivalente vaksiner til laks.