Dr. Elvis Chikwati

Forsker

Elvis er veterinær med spesialisering innen fiskehelse og ernæring.

Han har erfaring med fysiologisk, histomorfologisk og immunologisk vurdering av tarmintegritet og funksjon i fisk som er utsatt for nye foderredienser og bioaktive næringsstoffer. Hans forskningskompetanse inkluderer evaluering av alternative fôrbestanddeler, optimalisering av utnyttelsesmateriell, og utvikling av verktøy for overvåking av fiskeguthelsen.

Hans nåværende aktiviteter er utviklingen av en tarmhelseovervåkingstjeneste for fiskeanlegg, og gjennomføring av forsøk for å evaluere de positive eller negative virkningene av nye fôrbestanddeler. Elvis bidrar også til vurderinger og ekspertrapporter om veterinærmedisiner til fisk, og gir histopatologi-kompetanse for næringsforskningsgruppen på NMBUs skole for veterinærmedisin.