Dr. Elvis Chikwati

Forsker

Elvis er veterinær med spesialisering innen fiskehelse og -ernæring.

Han har erfaring med histomorfologisk, fysiologisk og immunologisk vurdering av tarmens struktur og funksjon hos fisk som er utsatt for nye fôringredienser og bioaktive næringsstoffer. Hans forskningskompetanse omfatter evaluering av alternative fôrmidler, optimalisering av øförutnyttelsen, og utvikling av verktøy for overvåking av fiskens tarmhelse.

Elvis er ansvarlig for Aquamedics tilbud om overvåking av tarmhelsa i felt, og for gjennomføring av forsøk for å evaluere de positive eller negative virkningene av nye fôrbestanddeler. Elvis bidrar også til vurderinger og ekspertrapporter om veterinærmedisiner til fisk, og bistår med sin histopatologi-kompetanse og undersøkelser til flere forskningsprosjekter ved NMBU.