Aquamedic

Kontroll med sykdommer i fiskeoppdrett

Vitenskapelig spisskompetanse for å sikre fiskens helse og velferd

Analyse og råd om forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer og parasitter

Støtte for registrering av fiskevaksiner, terapeutika og desinfeksjonsmidler

Velferdsvurdering av akvakulturutstyr og -metoder

Kliniske forsøk med fiskevaksiner, andre legemidler og funksjonelle fôr

 Undersøkelser av fôrresepters eller -ingrediensers virkning på tarmhelsa