Tarmhelse-status for oppdrettslaks

FHF-prosjektet «Gut Matters» som startet i 2018 for å kartlegge og finne botemidler mot skader i laksens tarmfunksjon som kan forårsakes av nye plante-ingredienser i fôret.  Kartleggingen av vevsskader ble avsluttet i 2018 og viste små til moderate betennelsesforandringer, særlig når fisken nærmet seg slaktestørrelse.  Elvis Chickwati fra Aquamedic vil presentere resultatene for internasjonale fagspesialister under konferansen «Aquaculture Europe» i Berlin 7-10.  Prosjektet fortsetter ut 2020, blant annet med fôringsforsøk for å finne resepter som minsker uønskede effekter av plante-ingrediensene.