PD kan bekjempes!

Et Skattefunn-prosjekt vi gjennomfører i samarbeid med en oppdrettsbedrift i Rørvik underbygger at den norske PD-strategien må legges om. Les mer i en artikkel med lenke til Norsk veterinærtidsskrift, og en oppdatering. Begge er offentliggjort på kyst.no.  Kontakt oss når det gjelder faglig innhold til prosjekter om bekjempelse og kontroll med PD!