Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/4/a/aquamedic/www/wp-content/themes/enfold/framework/php/function-set-avia-frontend.php on line 542

PD kan bekjempes!

Et Skattefunn-prosjekt vi gjennomfører i samarbeid med en oppdrettsbedrift i Rørvik underbygger at den norske PD-strategien må legges om. Les mer i en artikkel med lenke til Norsk veterinærtidsskrift, og en oppdatering. Begge er offentliggjort på kyst.no.  Kontakt oss når det gjelder faglig innhold til prosjekter om bekjempelse og kontroll med PD!