Overvåkning av fôr til laks; hvor effektiv er fôret jeg bruker?

Overvåkning av fôr til laks; hvor effektiv er fôret jeg bruker?

Betennelsesforandringer i fram- og baktarm (såkalt soya-enteritt) er som oftest utløst av plante-proteinmel som ikke er behandlet, eller ingredienser hvor behandlingen av proteinråstoffet ikke har fjernet stoffene som irriterer laksetarmen. Forfetting av tarmveggen i framtarmen skyldes opphopning i transporten av lipider fra tarmen over i blodet, og har sammenheng med lave cholinverdier i fôret. I alvorlige tilfeller sees også forfetting i baktarmen, og i ekstreme situasjoner også «flyteskit».

Et nylig gjennomført FHF-finansiert prosjekt har vist at selv om dette er velkjente utfordringer når man produserer fiskefôr ble det funnet overraskende store forskjeller mellom matfisk oppdrettet av forskjellige selskaper.

Aquamedic AS tilbyr å gjennomføre histologiske vevsundersøkelser av fordøyelsesorganene hos laks som oppdrettes i sjø med metodikken som ble brukt i FHF-prosjektet ; såkalte «Gut Health Assessment»-undersøkelser: Små vevsprøver fra fire deler av tarmtraktus (pankreas /blindsekker; framtarm, baktarm og lever) tas ut og konserveres på et glass med 10% formalin.

Prøvene sendes Aquamedic for:

  • Trimming, snitting og farging med Hematoxylin-Eosin (HE)
  • Hvert vev scores histologisk fra 0-4 for henholdsvis betennelsesforandringer (tarm) og grad av forfetting (tarm, lever)
  • Andre vevsforandringer (bendelmark, forandringer i pankreas-kjertelen e.l.) beskrives og dokumenteres med bilder
  • Skriftlig rapport med grafisk framstilling av resultatene (på engelsk eller norsk) inklusive en kort diskusjon.

Ta kontakt med Paul Midtlyng for mer informasjon:  +47 95120276

Undersøkelsesplan

Hver fôringsgruppe (vår- eller høstsmolt som går på samme fôr) prøvetas fortrinnsvis tre ganger i løpet av oppdrettsperioden i sjø:

Etter utsett Størrelse fisk ca Størrelse fôr
2-4 måneder 300 – 800 gr 3 -5 mm
5-8 måneder 1-2 kg 6 – 7 mm
9-14 måneder > 2 kg 9 – 12 mm

Vekt for hver fisk registreres ved prøvetaking. Uttak i forbindelse med lusetelling er i orden. Ved hvert uttak bør det tas 18 fisk pr. fôringsgruppe og lokalitet, fordelt mellom merdene på lokaliteten. Det bør fortrinnsvis velges ut 3 merder som følges gjennom produksjonen fra utsett til slakt.

Resultater inngår i samla databaser for overvåking av fôr.