Tarmhelse-status for oppdrettslaks

FHF-prosjektet «Gut Matters» som startet i 2018 for å kartlegge og finne botemidler mot skader i laksens tarmfunksjon som kan forårsakes av nye plante-ingredienser i fôret.  Kartleggingen av vevsskader ble avsluttet i 2018 og viste små til moderate betennelsesforandringer, særlig når fisken nærmet seg slaktestørrelse.  Elvis Chickwati fra Aquamedic vil presentere resultatene for internasjonale fagspesialister under konferansen «Aquaculture Europe» i Berlin 7-10.  Prosjektet fortsetter ut 2020, blant annet med fôringsforsøk for å finne resepter som minsker uønskede effekter av plante-ingrediensene.

Beta-glukan demper betennelse

«Alle» vet at beta-glukaner tilsatt i fôret til fisk stimulerer det uspesifikke immunforsvaret, men et nytt prosjekt  vi  har gjennomført viser at de også kan dempe uttrykket av betennelses-gener.  Resultatene fra vaksinasjonsforsøk for å utløse betennelse i bukhulen vil bli presentert under den Europeiske fiskepatolog-konferansen i i Porto 9-14 september 2019.  Aquamedic fortsetter arbeidet med å dokumentere om beta-glukaner kan dempe betennelse i muskulaturen grunnet PD eller betennelse i tarmen grunnet høy bruk av planteproteiner.

PD kan bekjempes!

Et Skattefunn-prosjekt vi gjennomfører i samarbeid med en oppdrettsbedrift i Rørvik underbygger at den norske PD-strategien må legges om. Les mer i en artikkel med lenke til Norsk veterinærtidsskrift, og en oppdatering. Begge er offentliggjort på kyst.no.  Kontakt oss når det gjelder faglig innhold til prosjekter om bekjempelse og kontroll med PD!