Aquamedic

Kontroll med sykdommer i fiskeoppdrett

Er det gagn i luseskjørt?

I et prosjekt som nettopp er avsluttet (se FHF #901453) har Aquamedic…

Tarmhelse-status for oppdrettslaks

FHF-prosjektet "Gut Matters" som startet i 2018 for å kartlegge…

Beta-glukan demper betennelse

"Alle" vet at beta-glukaner tilsatt i fôret til fisk stimulerer…

PD kan bekjempes!

Et Skattefunn-prosjekt vi gjennomfører i samarbeid med en oppdrettsbedrift…

Vitenskapelig spisskompetanse for å sikre fiskens helse og velferd

Analyse og råd om forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer og parasitter

Støtte for registrering av fiskevaksiner, terapeutika og desinfeksjonsmidler

Velferdsvurdering av akvakulturutstyr og -metoder

Kliniske forsøk med fiskevaksiner, andre legemidler og funksjonelle fôr

 Undersøkelser av fôrresepters eller -ingrediensers virkning på tarmhelsa